Onderhoudsmanagment

Wat is het DOEL van onderhoudsmanagement?

 • Kostenbesparing door minder stilstand in productieproces?
 • Een hogere betrouwbaarheid en minder ad-hoc reparaties en storingen?
 • Een langere levensduur van het machinepark?
 • Een hogere restwaarde van machines door betere technische conditie?

Hoe gaan wij te werk?

Wij starten met een inleidend gesprek met de klant waarbij de verwachtingen van de klant en de omvang van het machinepark in kaart worden gebracht.

Wanneer de er een kader is waarbinnen wij kunnen werken starten wij met het inventariseren van het machinepark.

 • Bestuderen machinehandleidingen en onderhoudsschema’s
 • Samenvoegen van machine info:
  • Schematische tekeningen (Elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, …)
  • Onderdelenboeken
  • Machine specifieke info
 • Fysieke inspectie van machines in de praktijk
 • Klantwens/verwachtingspatroon in kaart brengen

Daarna volgt het bouwen van het bedrijfsspecifieke onderhoudsprogramma. Dit kan gaan van een gecombineerd Excel-document tot een specifieke softwaremodule.

 • Opstellen van planning
 • Checklist maken per machine
 • Registratiedocument

Na het bouwen van het onderhoudsprogramma gaan we uitvoeren in de praktijk.

Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende niveau’s binnen een organisatie.

 • Dagelijks onderhoud – operator
 • Wekelijks onderhoud – operator
 • Maandelijks tot 3-maandelijks onderhoud – servicetechnieker
 • Halfjaarlijks tot jaarlijks onderhoud – servicetechnieker / fabrikant

..

Wilt u als bedrijf focus houden op uw primaire proces maar toch grip hebben (of krijgen) op het machine-onderhoud?

Schakel dan TB TEC in voor het onderhoudsmanagement binnen uw bedrijf. Neem contact met ons op en wij komen graags langs om te bekijken wat TB TEC voor uw bedrijf kan betekenen.